مولتی ویتامین رو چند شبیه که به خوردش میدم ، با آبمیوه البته . یه بار براش کلی آسمون ریسمون بافتم و قصه گفتم از فواید دارو ، بعد هم مولتی رو اوردم ، دور اتاق می چرخید و خواهش که مامان جون از این مولتی وینانین ها نمی خوام

من هی میگفتم بخور مزه آب پرتقال میده ، آخرش ریختم تو یه استکان و خودم سر کشیدم

چند باری هم انار رو آب لمبو کردم و بعد با سرنگ تزریق کردم تو انار و به خوردش دادم

چند روز بعد انگار با خودش کلی گفتگوی درونی کرده بود و بی مقدمه گفت مامان مولتی وینانین بیار ، بعد تو آب براش حل کردم ، بهش گفتم خیلی خوشمزه است بخور مزه آب پرتقال میده

بعد که سر کشید گفت نه مامان جون مزه آب انار میده !!!

من : تعجبسوالقلبماچ

 

……………………………………………………………………………………………………………

پ ن : البته همون یه بار یود که مستقیم خورد هنوز هم باتدبیر بهش می دیم