موقع اذون مغرب 17 دی 92 خدای مهربون نعمتش رو بر ما ارزانی داشت و دختر گلم صاحب یه برادر شد 

امیدوارم از یاران امام عصر باشن و همدیگه رو در راه بندگی خدای مهربون و اطاعت از امام زمانشون یاری کنن 

محتاج دعای خیرتون هستیم 

دعا کنید امانتداران خوبی باشیم 

ببخشید اگر نمی تونم نظرات رو پاسخگو باشم