این روزها یکی از فعالیتهای دخترم در اوقات بیداری محمد حسین اینه که بره کتاب داستاناشو بیاره و براش بخونه

یا با آب و تاب قصه براش بگه

دقیقا با لحن خودم که براش کتاب میخونم و قصه میگم

یا اشکال هندسی رو بیاره و براش اسماش رو بگه

اینجوری : داداشی این مثلثه

این دایره است

( چشمهای ازحدقه در اومده محمدحسین که خواهرش رو تو خونه رصد میکنه دیدنیه)

....

لازم به ذکره این فعالیتها کاملا خودجوش هستن 

حال من در دیدن چنین صحنه هایی وصف ناشدنیست قلب

..............................................................................................

این هم من باب ثبت اولین ها : اولین نقاشی مطهره از روزهای اولیه چهارنفره شدنمون