دختری گلم دلم خواست اینجا برایت بنویسم که

 کارهایی که در راه تربیت و رشد تو میکنیم

حاصل چندین سال تجربه و مطالعه و درس و عبرت آموزی از زندگیهای دیگران و یاد گرفتن و آموختنه

اگه یه روز بزرگ شدی و خواستی به ما خرده بگیری که چرا برایم فلان نکردین و بهمان

همین قدر بدان هر جور که فکر کردیم بهترین است همانطور برخورد کرده بودیم با تو 

و این همه بضاعت فکری و اعتقادی ما بوده است

بر ما ببخشای

امیدوارم تو برای خودت و فرزندانت بهتر از ما برای خودمان و فرزندانمان شوی

ما را چاره ای نیست جز سعی و تلاش برای بهتر شدن

خداوند مهربان ان شالله ما را به صراط مستقیم هدایت و در آن صراط استوار گرداند

 

مادرت