اینها تصویر دو صفحه از کتاب فروع دین مطهره است (که البته من اعتقادی به گفتن این مدلی فروع دین در این سن به مطهره ندارم )

ولی تو یه مراسم مذهبی به همه بچه ها کتاب دادن و این کتاب به مطهره هدیه داده شد

حالا یک سوال

اگه شما بخواین داستان این دو صفحه رو برای دختری به سن مطهره تعریف کنینبئون اشاره به امر به معروف و نهی از منکر )

چی میگین ؟