مهمونای زمین

دختر عزیز ما مطهره در تاریخ 11 آذر 1389 و پسر گلمون محمد حسین در تاریخ 17 دی 1392مهمونای زمین شدن , امیدوارم هیچ وقت یادشون نره که توی زمین فقط یه مسافرن و دیر یا زود باید کوله بارشونو بردارن و برن همون جایی که اول بودن امیدوارم مسافرای خوبی باشن و سفر خوبی داشته باشن و کوله بارشون پر باشه از چیزهایی که خدا دوست داره در پناه خدا

شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
آذر 95
1 پست
مهر 95
1 پست
تیر 95
1 پست
آذر 94
1 پست
آبان 94
3 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
تیر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
سال_هفتم
4 پست
سال_ششم
3 پست
سال_پنجم
25 پست
بیماری
6 پست
بازیها
7 پست
سرگرمیها
2 پست
سال_چهارم
64 پست
خوراکیها
1 پست
کتاب
2 پست
نقاشی
8 پست
سوال
2 پست
سوالهایش
4 پست
تربیتی
7 پست
تغذیه
3 پست
دوستان
2 پست
سال_سوم
48 پست
سال_دوم
28 پست
شعر
1 پست
سال_اول
9 پست