36 . خود ِ من

تلاش دخترک برای من شدن بیشتر شروع شده تقریبا از 1.5 ماه پیش دختری کوچولوی ما سعی میکنه لباساشو خودش بپوشه

اون هم با تاکید "خودِ من بپوشم "

اغراق نیست اگه بگم 50 بار شلوارکشو میپوشه و در میاره اون هم با تمرکز فوق العاده

لباسش هم که اینجوری میپوشه که تو عکس معلومه بدو میره تو آینه نگاه میکنه میگه "مقنعه پوشیدم "

/ 1 نظر / 6 بازدید
آشنا

ای جاااااااااااان. مقنعه!![قلب]