2 . خبر

سلام

من آمدم این بار با خبری جدید

بالاخره پدرت راضی شد که اگر خدا بخواهد بیایی

مطمئنم خیلی روی خودش کار کرده است ، من که نمیدانم ولی با شناختی که ازش دارم مطمئنم معادله های زیاد و پیچیده ای رو با خودش حل کرده تا حالا راضی شده است که بیایی

خلاصه میدانی عزیز اراده آمدنت در ما به وجود آمده است

حالا مانده فقط اراده کسی که حتما خوب میدانی اراده اش ما فوق اراده های ماست و شاید اصلا نخواهد بیایی ، نخواهد در درون من شکل بگیری

ازش خواسته ام مرا راضی به رضایش کند حتی اگر رضایش بر نیامدنت باشد با اینکه خیلی دوست دارم بیایی سالم و صالح

دوست دارم بیایی تا من رشد و تکامل خودم را در تو ببینم

میدانی ....

پسر عمویت !!!!!! "علی" آمد رشته افکارم گسست

باشد برای بعد

/ 0 نظر / 5 بازدید