230 . پوشک گرفتن به روش معجزه آسا

 

تقریبا مثل یه معجره است یا خواب یا رویا

سه هفته پیش بود حدودا که سر شب مشغول شستن ظرفهای توی سینک بودم

که دیدم محدحسین میگه "دشّویی "

برگشتم دیدم شلوارش رو دراورده انداخته کنار

و پوشکش هم گرفته تو دستش میگه بریم دسشویی

بهش گفتم چرا پوشکت رو دراوردی

زشته

بدو بدو رفت پشت در دسشویی

و جیش رو تو دسشویی کرد و دوباره پوشکش رو بستم

تا موقع خواب دو بار دیگه هم به همین شیوه رفت دسشویی

پوشکش کردم و خوابید

صبح از خواب بیدار شد

دیدم پوشکش خشکه بازم رفت دسشویی و جیش کرد

هیچی دیگه دو روز به همین منوال گذشت دیدم نه بابا کاملا مصممه که بره دسشویی

دو روز آماده باش زدم و دیگه پوشکش رو دراوردم

و شعر پوشک ساختیم

بای بای بارلی

بای پوشک

جیش فقط تو دسشویی

تو شورتت جیش نکنی

شلوارتو خیس نکنی

که خودش هم همراهی می کرد به جز یه مورد خطا

خطای دیگه ای نکرد

و دیگه تمام شد

 

به صورت کاملا خودجوش

هیچ قصدی در مورد از پوشک گرفتنش نداشتم می خواستم پروژه رو بذارم بعد از شیر گرفتن

چون علایمی نداشت اصلا

 

خدا رو شکر

/ 0 نظر / 66 بازدید