154 . فما احلی اسمائکم

کنار پسرکم دراز کشیده ام

دستان کوچکش را در دستانم می گیرم

و به صورت پاک و معصومش نگاه می کنم

 تمام لذتهای بی پایان مادری را یک جا سر می کشم

صدایش می کنم

محمد حسین

محمد حسین

لبخند می زند

غرق لذت میشوم

دوباره

محمد حسین

محمد

حسین

دوباره

محمد

 حسین

دوست دارم تکرار کنم

این بار نه به خاطر پسرم به خاطر مرجع تمام این اسمهای شیرین

دور می گیرم و شور

محمد

علی

حسن

حسین

تقی

نقی

حسن

مهدی

وای خدای من

چقدر نامهایشان شیرین است

لذتی بالاتر از مادر بودن

لذت محب بودن ، شیعه بودن در جانم می دود

عین یک ذکر به تعدادی که دلم از حلاوت نامهایشان شیرین میشود

می خوانم

فما احلی اسمائکم

                  فما احلی اسمائکم

                                       فما احلی اسمائکم*

 …………………………………………………………………………………………………….

* : از زیارت جامعه کبیره از زبان امام علی النقی علیه السلام به معنای چقدر نامهایتان شیرین است

/ 0 نظر / 87 بازدید